We use exclusively high quality leather and

materials to provide a high standard

to our handmade work.

 

Therefore, we guarantee a long life

of our products.          

                                                    

 - Sabine & Rocco -

 

 

 

Every unique delivered workpiece will be only 100% genuine

with our stamp, part number and a seal waxed warranty card.

We attached great importance to the quality and uniqueness of our work.

 

For custom made knife sheaths, simply send us your knife.
It will be returned together with the finished sheath.

We manufacture according to your requirement, just contact us.

 

Handgunholster & Rifleholster will be created by dummies (blueguns).

All our leather products are sealed with carnauba wax or bee wax.

We deliver to many different customers:

 

US/AmCar, Viking & Reenactment Scene, MC's, Biker, Archery,

Hunting, Sportshooting, Boatowner, BDSM/SM, Musician,

Craftsman, Rockabilly & Tattoo-Scene, and many more..

Vi jobber utelukkende med høy kvalitet skinn og materialer for å

gi høy standard til vårt håndlagde arbeid.

Derfor, Vi garanterer et langt liv i våre produkter. Hver unikt levert arbeidsstykke vil være 100% ekte med vårt frimerke,

varenummer og et forseglet vokskort.

Vi legger stor vekt på kvaliteten og uniktheten i vårt arbeid.

For skreddersydde knivskjeder, send oss bare din kniv.

Det vil bli returnert sammen med den ferdige kappen.

Vi produserer etter dine krav, bare kontakt oss.

 

Handgunholster & Rifleholster blir laget av dummies (blueguns).

Alle våre skinnprodukter er forseglet med karnaubavoks

eller bivoks.

 

Vi leverer til mange forskjellige kunder:

 

US/AmCar, Viking & Reenactment Scene, MC, Biker, Bueskyting, Jakt,

Sportshooting, Båtinnehaver, BDSM / SM, Musiker, Craftsman,

Rockabilly & Tattoo-Scene, og mange flere ..